Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี กว่า 90 คอร์ส จาก มทส. เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี กว่า 90 คอร์ส จาก มทส. เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดโครงการ Upskill-Reskill สำหรับให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้อบรมในคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆ กว่า 90 หลักสูตรได้ แบบฟรีๆ

ซึ่งทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ (อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ตามสโลแกนที่ว่า “สร้างคน สร้างงาน สร้างทักษะ ร่วมกันต่อสู้วิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน”

สำหรับคนที่มองหา “โอกาส” ในช่วง “วิกฤต” เสริมสร้างทักษะใหม่ และต่อยอดด้วยการพัฒนาทักษะเดิม นำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพในอนาคต จึงเป็นที่มาของแพลตฟอร์ม “การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต” Upskill – Reskill

โดยทาง มทส. ได้คัด คอร์สเรียนอบรมออนไลน์ มาให้เลือกมากกว่า 90 หลักสูตรจาก 11 กลุ่มทักษะ อัดแน่นศักยภาพ เรียนรู้และเพิ่มทักษะกันตลอด 4 เดือน ( ตั้งแต่ กรกฏาคม – ตุลาคม 2564 ) โดยมีคอร์สเรียนต่างๆ เบื้องต้น ดังนี้

คอร์สเรียนออนไลน์ที่มีให้เรียน ใน โครงการนี้

1. ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่ (Startup Entrepreneurship skills)

1.1 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมด้วย Design Thinking (Innovation & Design Thinking)

1.2 การพัฒนาโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas (Business Model Development)

1.3 เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Finance for Non-Finance)

1.4 การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจและการตั้งราคา (Cost and Price Analysis for Decision Making)

1.5 เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่อย่างมืออาชีพ (Entrepreneurial Thought and Action)

1.6 ระดมทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Start Up Fundraising)

1.7 สร้างแบรนด์อย่างมีสติในยุค 5G (Branding 5G)

.

2. ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า (Sale and customer service skills)

2.1 เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Customer Insight)

2.2 นักขายขั้นเทพ (Professional Sale Skills)

2.3 เคล็ด (ไม่) ลับ กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing Strategy in Action)

2.4 การบริการเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Service Provider)

.

3. ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics skills)

3.1 ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Business Intelligence for Digital Transformation)

3.2 การจินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Visualization)

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจด้วยเอ็กซ์เซลขั้นสูงและภาษาไพธอน (Business Insights Analytics by Advanced Excel and Python)

3.4 หลักการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Artificial Intelligence for Data Analytics)

3.5 ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

3.6 แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Architecture and Analytics Platform)

.

4. ทักษะด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security skills)

4.1 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับประชาชนทั่วไป (Cyber Security for General Public)

4.2 ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Introduction to Cyber Security)

.

5. ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media skills)

5.1 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เบื้องต้น (Introduction to User Experience Design)

.

6. ทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering skills)

6.1 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Python programming 101)

6.2 พื้นฐานการประกอบและควบคุมโดรนบินอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ (Drone Maker 101)

6.3 หุ่นยนต์เบื้องต้นสำหรับงานโรงงานอัจฉริยะ (Introduction to Autonomous Ground Vehicle (AGV) Robotics for Smart Factory)

6.4 การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับหุ่นยนต์ (Introduction to Machine Learning for Robotics)

.

7. ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent system skills)

7.1 พื้นฐานการควบคุมรูปร่าง ขนาด และค่าเผื่อเชิงเรขาคณิต (Fundamentals of Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T))

7.2 การควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร (M2M: Intelligence Machine Control)

7.3 การวัดและวิเคราะห์ค่าความหนา และค่าทางไฟฟ้าจำเพาะ ของวัสดุฟิล์มบางนาโนที่ใช้ในงานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Accuracy and precision technology)

.

8. ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology skills)

8.1 การออกแบบทางด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรม (Economic and socially sustainable design for industry)

8.2 การจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน (Technology for sustainability management)

.

9. ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction skills)

9.1 ระบบตรวจสอบการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการผลิตอัจฉริยะ (Internet of Things Monitoring System for Smart Manufacturing )

9.2 การสร้างแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการผลิตขั้นสูงและการวางแผน (Simulation for Advance Manufacturing and Planning)

9.3 การสร้างแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการผลิตแบบลีน (Simulation for Lean Manufacturing)

9.4 แนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบการผลิต (IoT Approaches to Manufacturing System)

9.5 การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

** และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย ที่ทยอยเปิดมาให้เรียนกัน

.

ใครสนใจ ลองอ่านรายละเอียด และข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม ได้ที่   :    ลิงก์พาไป  !!

วิธีสมัครเข้าร่วม อบรมคอร์สเรียนต่างๆ     :     เอกสารการสมัคร  !!

ระยะเวลาการเรียน   :    กรกฏาคม – ตุลาคม 2564

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร : 0-4422-4810, 0-4422-4821

Add LINE  :  @asp2020

มทส คอร์สเรียน 1

มทส คอร์สเรียน 2

.

ขอบคุณข้อมูล   :     technopolis.sut.ac.th

error: Content is protected !!