มหาวิทยาลัยทักษิณ โควตา 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2563

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดโครงการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการโควตาภูมิภาค
2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)
4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
5. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
6. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า จากโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

**รายละเอียดอื่นๆ ศึกษาได้ในระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะจ้ะ

โหลดระเบียบการ    :     คลิกที่นี่   !!!

 

ขอบคุณข้อมูล   :    ฝ่ายรับเข้า ม.ทักษิณ

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563 จุฬาฯ หรือชื่อเต็ม จุฬาลงกรณ์มห…