มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โควตา 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร 

โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะครุศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

โหลดระเบียบการเต็ม   :      คลิกที่นี่   !!

ระยะเวลการรับสมัคร     :     6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล     :      ฝ่ายรับเข้า ม.สวนดุสิต

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563 จุฬาฯ หรือชื่อเต็ม จุฬาลงกรณ์มห…