เกณฑ์การคัดเลือกและแผนการรับเข้า รอบที่ 2 โควตา ม.มหาสารคาม (มมส.) ปี 63

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ได้ออกเกณฑ์การคัดเลือกและแผนการรับเข้า รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะที่เปิดรับในรอบนี้ ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์
ดาวน์โหลด

คณะเภสัชศาสตร์
ดาวน์โหลด

คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ดาวน์โหลด

คณะวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด

คณะเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ดาวน์โหลด

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ดาวน์โหลด

คณะวิทยาการสารสนเทศ
ดาวน์โหลด

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ดาวน์โหลด

คณะการบัญชีและการจัดการ
ดาวน์โหลด

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ดาวน์โหลด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ดาวน์โหลด

คณะศึกษาศาสตร์
ดาวน์โหลด

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ดาวน์โหลด

คณะวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม     :     คลิกที่นี่  !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.msu.ac.th/?page=2

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ม. หัวเฉียว เปิดรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอื่นๆ ครั้งที่ 2 ปี 63

ม. หัวเฉียว เปิดรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอื่นๆ ครั้งที่ 2 ปี 63 มูลนิธิป่อเต็…