ราชภัฏสวนสุนันทา พยาบาล 63 รอบที่ 1

ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาล รอบพอร์ต ปี 63

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 คัดเลือกโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio

จำนวนรับเข้าศึกษา   80 คน

ระยะเวลารับสมัคร     :       2 – 16 ธันวาคม 2562

ค่าสมัครสอบ 550 บาท

 

โหลดระเบียบการรับสมัคร      :      คลิกที่นี่  !!

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 02 160 1207, 02 160 1370

 

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.ssru.ac.th

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 2 โควตา พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 2 โควตา พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก…