ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio คณะวิศวะ สจล. ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในส่วนภูมิภาคและโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2563 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับ ดังนี้

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วิศวกรรมขนส่งทางราง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

 

รายละเอียดการรับสมัคร    :     คลิกที่นี่  !!

 

ขอบคุณข้อมูล   :    www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ม. หัวเฉียว เปิดรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอื่นๆ ครั้งที่ 2 ปี 63

ม. หัวเฉียว เปิดรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอื่นๆ ครั้งที่ 2 ปี 63 มูลนิธิป่อเต็…