ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio นักเรียนเรียนดี ม.สงขลานครินทร์ ปี 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

 

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม     :       คลิกที่นี่  !!

 

ขอบคุณข้อมูล   :    www.entrance.psu.ac.th

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

สทศ. ประกาศ ขั้นตอนและวิธีการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปี 2563

สทศ. ประกาศ ขั้นตอนและวิธีการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปี 2563 เมื่อไม่นานมากนี้ ทาง สถาบันทดส…