Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ปี 2563

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศโครงการรับสมัครและระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีโครงการและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการรับสมัคร

รับตรงอิสระ เปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 มิถุนายน 2563

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  เปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2563

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2563

โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา เปิดรับ ตั้งแต่วันนี้ – 19 มิถุนายน 2563

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า เปิดรับ ตั้งแต่วันนี้ – 19 มิถุนายน 2563

**รายละเอียดต่างๆ และคุณสมบัติผู้สมัคร สามารถอ่านรายละเอียดได้จากระเบียบการ ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :      ฝ่ายรับเข้า มฟล

error: Content is protected !!