ระเบียบการโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563 ม.ขอนแก่น (มข)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข) เตรียมดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    คลิกที่นี่  !!

 

ขอบคุณข้อมูล     :   admissions.kku.ac.th

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

รวม เอกสารการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย เอกชน ปี 2563

รวม เอกสารการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย เอกชน ปี 2563 ในการคัดเลือก ผ่านระบ…