ระเบียบการรับสมัคร รอบ 2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ ปี 63

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีรับตรง(โควตาภูมิภาค) เป็นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2517 (ม.ค. 2517) และได้จัดต่อมาเป็นประจำทุกปีติดต่อกันจนถึงปีนี้ นับเป็นปีที่ 46 การดำเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง จัดขึ้นเพื่อ
สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้

สำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค) ได้เข้าร่วมระบบ TCAS ในรอบที่ 2 ดังนั้นนักเรียนต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามปฏิทินที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง

การคัดเลือกนักศึกษาในโครงการนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งสายสามัญ (ม.6) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สามารถสมัครคัดเลือกฯ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ แต่นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดว่า แต่ละคณะรับนักเรียนกลุ่มใดบ้าง (เช่น วิทย์-คณิต, ศลิป์-ค านวณ, ปวช.3
เป็นต้น) หากสมัครไม่ตรงกับที่ระบุไว้จะถูกพิจารณาให้ตกในขั้นตอนการสัมภาษณ์

สำหรับการคัดเลือกฯ นักเรียนสามารถเลือกได้สูงสุด 4 อันดับคณะ/สาขาวิชา โดยใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยมหาวิทยาลัย ได้แบ่งออกเป็น 3 ชุดวิชา คือ ชุด A, ชุด B และชุด C รวมทั้งบางสาขาวิชา ต้องใช้คะแนนวิชา PAT มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องไปสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และ วิชา PAT กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ไว้ด้วย

 

โหลดระเบียบการ    :     คลิกที่นี่  !!

 

ขอบคุณข้อมูล   :    www.entrance.psu.ac.th

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ม. หัวเฉียว เปิดรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอื่นๆ ครั้งที่ 2 ปี 63

ม. หัวเฉียว เปิดรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอื่นๆ ครั้งที่ 2 ปี 63 มูลนิธิป่อเต็…