ศิลปากร 4 63
เชียงใหม่ คะแนนสูงต่ำ
วิชาชีววิทยา สรุปภาพรวม
ธรรมศาสตร์ รับเข้า รอบแอดมิชชั่น 63
ขอนแก่น คะแนนสูงต่ำ
วิชาฟิสิกส์ เอกสารสรุป
สูตรวิชาเคมี สรุป
เชียงใหม่ รอบแอด 63
เกษตรศาสตร์ คะแนนสูงต่ำ
วิชาภาษาไทย หนังสือ
วิชาสังคม สรุปข้อสอบ
ขอนแก่น มข. 4 ปี 63
จุฬา คะแนนสูงต่ำ รอบสี่ แอดมิชชั่น
แพทย์ สถาบัน 16 สถาบัน
วิชาฟิสิกส์ ข้อสอบ