เกษตรศาสตร์ รอบโควตา 64
มทส. คณะสายสุขภาพ รอบแรก 64
รับตรง สยาม 64
สงขลานครินทร์ รอบ 2 ปี 64
แม่ฟ้าหลวง รอบ 2 ปี 64
มศว รอบแรก ปี 64
ทักษิณ รอบหนึ่ง ปี 64
ขอนแก่น รอบ 3 ปี 64
เชียงใหม่ รอบ 3 ปี 64
บูรพา รอบ 4 ปี 64
บูรพา รอบ 3 ปี 64
บูรพา รอบโควตา 64
ธรรมศาสตร์ รอบโควตา 64
ศิลปากร admission 1&2 ปี 64
ศิลปากร โควตา 64