วลัยลักษณ์ รอบรับตรงอิสระ ปี 2565
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบรับตรงอิสระ ปี 2565
นเรศวร รอบรับตรงอิสระ ปี 2565
มหิดล รอบ 4 ปี 2565
บูรพา รอบรับตรงอิสระ 65
ศิลปากร รับตรงอิสระ 65
พะเยา รับตรงอิสระ ปี 2565
แม่ฟ้าหลวง รอบรับตรงอิสระ ปี 2565
ธรรมศาสตร์ รับตรงอิสระ ปี 65
เกษตรศาสตร์ รับตรงอิสระ 65
มศว รับตรงอิสระ ปี 2565
เชียงใหม่ รอบ4 ปี 2565
พระจอมเกล้าธนบุรี รอบรับตรงอิสระ ปี 2565
สงขลานครินทร์ รอบ 4 ปี 2565
สถาบันพระบรมชนก รอบ 4 ปี 2565