ข้อสอบเก่า GAT ENG 56-63
วิชาชีววิทยา ข้อสอบเก่า
คณิตศาสตร์ แพท1
คำศัพท์ รวม GAT/PAT
pat2 ชีววิทยา ข้อสอบเก่า
ข้อสอบเก่า คณิตศาสตร์ 61-62
pat1 แยกตามบท ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย
ข้อสอบเก่า GAT eng 62
PAT3 ข้อสอบเก่า รวมหลายปี
gat เชื่อมโยง ข้อสอบ2563
PAT2 ฟิสิกส์ 63
pat1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 58-61 ข้อสอบเก่า
PAT2 ข้อสอบเก่า 59-61
GAT ข้อสอบเก่า
คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์