มหาวิทยาลัยนเรศวร วิธีคิดคำนวณ รอบ 3
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ราชมงคล รวมรับตรง รอบสามปี 63
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 63
หัวเฉียว เปิดสอบ ครั้งที่ 2 ปี 63
คณะแพทยศาสตร์ รับตรงรอบสอง ปี 63
วิทยาลัยพยาบาล ทหารอากาศ 63
ราชมงคลอีสาน รอบ สาม ปี 63
สภากาชาดไทย 3 ปี 63
มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบสาม ปี 2563
รวมรับตรง 2 ปี 63
กาฬสินธุ์ รอบโควตา 63
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 63
มศว เรียนฟรี 63
สงขลานครินทร์ รอบ 3 ปี 63