Home Shortnote

Shortnote

วิชาคณิตศาสตร์ โน๊ตสรุป มอปลาย

Shortnote

โดยในหน้านี้จะรวบนวมสรุปเนื้อหาดีๆ ไว้ให้กับน้องๆ ได้เก็บไว้อ่านตอนสอบกัน เป็นเอกสารที่จะทำให้น้องๆ ได้อ่านเตรียมสอบ โดยทางเราพยายามหาเนื้อหาที่เป็นสรุป Short note มาให้น้องๆ โดยมีทั้งวิชา ทางสายวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ซึ่งวิชาเหล่านี้มีส่วนสำคัญมากกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ในหลากหลายคณะ อาทิ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น แต่น้องๆ สานศิลป์ไม่ต้องน้อยใจนะจ้ะ เพราะเราก็มี Short note สรุป วิชาทางสายศิลป์ไว้ให้ด้วย อาทิ เช่น คณิตศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา เป็นต้น และน้อกจากเนื้อที่เป็นเตรียมสอบแล้ว

เราก็ได้รวบรวมเฉลยที่เป็นสรุป มาให้น้องๆ กันด้วย หวังว่า โน๊ตสรุปเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ในการสอบทุกคนนะจ้ะ

ข้อมูล จาก   :    clearnotebooks.com

Comments are closed.