Press ESC to close

โรงเรียนช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดสอบเข้าศึกษาต่อ 95 อัตรา ปี 2564

โรงเรียนช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดสอบเข้าศึกษาต่อ 95 อัตรา ปี 2564

โรงเรียนช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ออกประกาศ รับสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษา นักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 95 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด เบื้องต้น ดังนี้

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร 1 ปี และ 3 ปี (ฮอทไลน์)

รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 และ ปวช. จำนวน 95 คน โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำนวนที่รับสมัคร

หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) วุฒิที่ใช้สมัคร คือ ม.3 จำนวนรับสมัคร  55 คน

หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) วุฒิที่ใช้สมัคร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. จำนวนรับสมัคร 40 คน

.

เอกสารการรับสมัคร   :    ลิงก์พาไป  !!

สมัครเรียน ได้ที่     :  peaevs.thaijobjob.com

กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     peaevs.thaijobjob.com

error: Content is protected !!