โรงเรียนช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดสอบเข้าศึกษาต่อ 95 อัตรา ปี 2564

โรงเรียนช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ออกประกาศ รับสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษา นักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 95 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด เบื้องต้น ดังนี้

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร 1 ปี และ 3 ปี (ฮอทไลน์)

รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 และ ปวช. จำนวน 95 คน โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำนวนที่รับสมัคร

หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) วุฒิที่ใช้สมัคร คือ ม.3 จำนวนรับสมัคร  55 คน

หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) วุฒิที่ใช้สมัคร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. จำนวนรับสมัคร 40 คน

.

เอกสารการรับสมัคร   :    ลิงก์พาไป  !!

สมัครเรียน ได้ที่     :  peaevs.thaijobjob.com

กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     peaevs.thaijobjob.com