แม่ฟ้าหลวง tcas68
คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี จุฬา เดือน กรกฏาคม 67
บูรพา เรียนล่วงหน้า 67
ราชภัฏเชียงใหม่ ครบ 100 ปี
วิทยาลัยการปกครอง มอ ขอนแก่น ปี 68 เรียนล่วงหน้า
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2568
สงขลานครินทร์ ภูเก็ต เรียนล่วงหน้า 68
ค่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2568
วิชาฟิสิกส์ คลังข้อสอบ
คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี ปี 2568
ชีววิทยา คลังข้อสอบ
วิชาเคมี คลังข้อสอบ
เรียนล่วงหน้า วิศวะ ม. ขอนแก่น
เทคนิคการทำพอร์ต สี พอร์ต
วิชาภาษาอังกฤษ