Press ESC to close

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัย บูรพา

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัย บูรพา

มาแล้วกับ กำหนดการรับสมัคร นิสิตใหม่ ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS64 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยบูรพา

รอบ 1 Portfolio รับสมัคร 5-19 ม.ค.64

รอบ 2 โควตา รับสมัคร 1 มี.ค.-21 เม.ย.64

รอบ 3 แอดมิชชัน รับสมัคร 7-15 พ.ค.64

รอบ 4 รับตรงอิสระ รับสมัคร 3-9 มิ.ย.64

.

รายละเอียดกำหนดการรับสมัครเพิ่มเติม    :    เอกสารกำหนดการ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :   regservice.buu.ac.th

error: Content is protected !!