Press ESC to close

กำหนดการรับสมัคร รอบต่างๆ TCAS64 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

กำหนดการรับสมัคร รอบต่างๆ TCAS64 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้ประกาศกำหนดการรับสมัคร รอบต่างๆ TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio

portfolio 64 kku

 

กำหนดการรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

โควตา มข. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้น ม.6 และ ปวช.3 ในโรงเรียนภาคอีสาน โดยใช้คะแนนประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

quota kku 64

 

กำหนดการรอบที่ 3 Admission

เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย (เด็กซิ่วสามารถสมัครได้) ทั่วประเทศ

admission kku 64

 

ขอบคุณข้อมูล    :  facebook.com/KKUAdmissionsOfficial

error: Content is protected !!