ข้อสอบเก่า GAT เชื่อมโยง ซ้อมมือ

ข้อสอบเก่า GAT เชื่อมโยง สำหรับเอาไปซ้อมมือเตรียมสอบ

มาในบทความนี้ ก็มี ข้อสอบเก่า GAT เชื่อมโยงมาฝากกัน ควรจะทำให้ได้เยอะๆ นะจ้ะ วิชานี้ เพราะ ถ้าไปหวังกับ GAT ภาษาอังกฤษเนีี่ย คงไม่ไหวแน่ 555

ทั้งหมดเป็นข้อสอบที่ใช้สอบจริง นำออกมำเผยแพร่โดย สทศ. ผ่ำนเว็บไซต์ www.niets.or.th
ชุดที่ ๑ และ ๒ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๒
ชุดที่ ๓ และ ๔ ใช้สอบเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ชุดที่ ๕ และ ๖ ใช้สอบเมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๒
ชุดที่ ๗ และ ๘ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๓
ชุดที่ ๙ และ ๑๐ ใช้สอบเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ชุดที่ ๑๑ และ ๑๒ ใช้สอบเมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๓
ชุดที่ ๑๓ และ ๑๔ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๔
และ B-GAT คือตัวอย่างข้อสอบที่ออกมาในช่วงต้นปี ๒๕๕๒ เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษา
ตั้งแต่การสอบรอบตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ไม่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สทศ.
การสอบแต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน ใช้เวลาทำฉบับละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที (บทความละ ๔๕ นาทีรวมฝนรหัสคำตอบด้วย)

 

โหลดข้อสอบ     :     เอกสาร  !!

 

ขอบคุณเอกสาร    :  trueplookpanya.com

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปี 2563

ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปี 2563 มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี …