ข้อสอบเก่า GAT เชื่อมโยง สำหรับเอาไปซ้อมมือเตรียมสอบ

มาในบทความนี้ ก็มี ข้อสอบเก่า GAT เชื่อมโยงมาฝากกัน ควรจะทำให้ได้เยอะๆ นะจ้ะ วิชานี้ เพราะ ถ้าไปหวังกับ GAT ภาษาอังกฤษ เนี่ย คงไม่ไหวแน่

ทั้งหมดเป็นข้อสอบที่ใช้สอบจริง นำออกมำเผยแพร่โดย สทศ. ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th

ชุดที่ ๑ และ ๒ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๒

ชุดที่ ๓ และ ๔ ใช้สอบเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ชุดที่ ๕ และ ๖ ใช้สอบเมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๒

ชุดที่ ๗ และ ๘ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๓

ชุดที่ ๙ และ ๑๐ ใช้สอบเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ชุดที่ ๑๑ และ ๑๒ ใช้สอบเมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๓

ชุดที่ ๑๓ และ ๑๔ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๔

และ B-GAT คือตัวอย่างข้อสอบที่ออกมาในช่วงต้นปี ๒๕๕๒ เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาตั้งแต่การสอบรอบตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ไม่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สทศ. การสอบแต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน ใช้เวลาทำฉบับละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที (บทความละ ๔๕ นาทีรวมฝนรหัสคำตอบด้วย)

.

โหลดข้อสอบ     :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณเอกสาร    :  trueplookpanya.com