Press ESC to close

รวมข้อสอบเก่า 9 วิชาสามัญ ปี 2555-2559 วิชาคณิตศาสตร์

รวมข้อสอบเก่า 9 วิชาสามัญ ปี 2555-2559 วิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ใครอยากเข้า สายวิทยาศาสตร์ต้องทำคะแนนให้ดีเลย เพราะวิชานี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก ของคณะทางสายวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั้งแพทย์ วิศวะ เป็นต้น

ลิงก์ข้อสอบเก่า ปี 2555 : เอกสาร  !! + เฉลย : เอกสาร !!

ลิงก์ข้อสอบเก่า ปี 2556 : เอกสาร !! + เฉลยตอนที่ 1 : เอกสาร !! เฉลยตอนที่ 2 :เอกสาร !!

ลิงก์ข้อสอบเก่า ปี 2557 : เอกสาร !! + เฉลย : เอกสาร !!

ลิงก์ข้อสอบเก่า ปี 2558 : เอกสาร !!

ลิงก์ข้อสอบเก่า ปี 2559 : เอกสาร !!

.

ขอบคุณข้อมูลจาก : campus.campus-star.com

error: Content is protected !!