ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัคร 63

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจ ปี 2563

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกาศเปิดรับรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2563 จำนวน 96 อัตรา

โดยมีระเบียบการรับสมัคร ดังนี้

ประกาศรับสมัครฯ 

รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 25 พ.ย. 63)

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป)

.

ขอบคุณข้อมูล   :   mmigrationadmission.com

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In สอบราชการ
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…