Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศระเบียบการรับสมัครของ คณะแพทยศาสตร์ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์)
คือ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 2562 โดยมีภูมิลำ เนา อยู่ใน 7 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และขอนแก่น

**รายละเอียดอื่นๆ และคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถอ่านรายละเอียดได้ในระเบียบการ นะจ้ะ

โหลดระเบียบการ    :     เอกสาร   !!

และ        :      เอกสาร !!

ระยะเวลาการรับสมัคร     :      6 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.msu.ac.th

error: Content is protected !!