มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะนำคณะ

รวมคณะ และหลักสูตรที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียง โดยมีคณะและหลักสูตรที่เปิดรับสมัครที่หลากหลายมากที่สุดที่หนึ่งเลย ของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้องๆ คนไหนที่อยากจะเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มาเช็คข้อมูลกันหน่อย มีคณะ / หลักสูตรอะไรเปิดสอนกันบ้าง

คณะ ที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1 คณะแพทยศาสตร์

2 คณะเภสัชศาสตร์

3 คณะพยาบาลศาสตร์

4 คณะสาธารณสุขศาสตร์

5 คณะวิทยาศาสตร์

6 คณะเทคโนโลยี

7 คณะสัตวแพทยศาสตร์

8 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

9 คณะวิทยาการสารสนเทศ

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

12 คณะการบัญชีและการจัดการ

13 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

16 คณะศึกษาศาสตร์

17 คณะศิลปกรรมศาสตร์

18 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

19 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

20 คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน ในคณะต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้   :     ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล      :      admission.msu.ac.th/?page=6

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม รอบที่ 3 Admission 1&2 จุฬา ฯ ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม รอบที่ 3 Admission 1&2 จุฬา ฯ  ปี 2564 จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยา…