Press ESC to close

กำหนดการรับสมัคร โครงการ“ครูรักษ์ถิ่น” รุ่นที่ 2 ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปี 2564

กำหนดการรับสมัคร โครงการ “ครูรักษ์ถิ่น” รุ่นที่ 2 ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ได้ออกกำหนดการรับสมัคร โครงการ“ครูรักษ์ถิ่น” รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรการศึกษาประถมวัย เรียนฟรีตลอดหลักสูตร แถมเรียนจบ มีงานทำแน่นอน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่   :    1 – 30 ตุลาคม 2563

สมัครโดยตรงที่ คณะครุศาสตร์  ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม    :     ลิงก์พาไป  !!

.

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม ได้ที่   :      ครูรักษ์ถิ่น มรภ.สุราษฎร์ธานี

ครูรักษ์ถิ่น รุ่น 2

error: Content is protected !!