Press ESC to close

ไปดูกัน !! ประเทศไหนที่ให้การยกย่อง ครู-อาจารย์ มากที่สุดในโลก

ไปดูกัน !! ประเทศไหนที่ให้การยกย่อง ครู-อาจารย์ มากที่สุดในโลก

ครู-อาจารย์ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่น่าเคารพยกย่อง แต่สำหรับในบางประเทศ ครู-อาจารย์ ก็เป็นเพียงแค่อาชีพหนึ่งเท่านั้นซึ่งนั้นส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ไม่อยากเป็น ครู-อาจารย์ ซึ่งในบทความนี้ เราจะพาไปดูกันว่าประเทศไหนที่ให้การยกย่องอาชีพครู-อาจารย์อย่างถึงที่สุด

โดยดัชนีดังกล่าวจัดทำโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NIESR) ของสหราชอาณาจักร และมูลนิธิวาร์คีย์ (Varkey Foundation) โดยสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน 35,000 คน ใน 35 ประเทศทั่วโลก ถึงทัศนคติที่มีต่ออาชีพครู-อาจารย์ ในหลากหลายด้าน

ผลสำรวจในประเด็นการให้ความเคารพต่อครูนั้น พบว่าหลายชาติในภูมิภาคเอเชียมีคะแนนนำ โดยจีนนั้นเป็นประเทศที่นักเรียนและคนในสังคมถึง 81% มีความเคารพนับถือครูมากเป็นพิเศษ ซึ่งจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตามมาด้วยมาเลเซียในลำดับที่ 2 และไต้หวันในลำดับที่ 3

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียที่ติด 1 ใน 10 อันดับแรก เรื่องการเคารพยกย่องครูอาจารย์ ซึ่งรวมถึงอินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย และสิงคโปร์ ส่วนประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมในการวิจัยและจัดอันดับครั้งนี้

สำหรับประเทศในกลุ่มที่อาชีพครูได้รับความเคารพนับถือน้อยที่สุด ได้แก่บราซิล อิสราเอล และอิตาลี โดยมีสัดส่วนของคนในสังคมที่ยกย่องชื่นชมอาชีพครูต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ 36%

คณะผู้จัดทำดัชนีสถานะครูโลก 2018 ระบุว่า ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาใต้นั้น “โดยทั่วไปแล้วมองเรื่องความเคารพที่นักเรียนควรมีให้ครูในแง่ร้ายอย่างมาก” แต่วัฒนธรรมเรื่องความเคารพต่อผู้ที่สั่งสอนอบรมวิชาความรู้ให้นั้น กลับมีความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  :    www.bbc.com/thai/features-46375281

 

error: Content is protected !!