Press ESC to close

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบ (เน้น GAT/PAT)

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบ (เน้น GAT/PAT)

คลังข้อสอบ หนึ่งในวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่งของทุกคนที่ต้องสอบ นั่นคือ วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิชาที่ไม่ว่าจะเป็น สายศิลป์ หรือสายวิทย์ก็ต้องเรียนและต้องสอบกันทั้งนั้น แต่เนื้อหาอาจจะเข้มข้นต่างกันแค่นั้นเอง ซึ่งไหนๆ ทุกคนก็ต้องสอบวิชานี้อยู่แล้ว มาลองทบทวนตำรากันหน่อยดีกว่า

และในบทความนี้ พี่ก็มีลิงก์คลังข้อสอบมาให้ลองฝึกทำกัน โดยแบ่งเป็นบทต่างๆ ได้ตามนี้

ชั้น ม.4

เซต

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ระบบจำนวนจริง

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์

ฟังก์ชัน

เรขาคณิตวิเคราะห์

ภาคตัดกรวย

ชั้น ม.5

เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เวกเตอร์ในสามมิติ

จำนวนเชิงซ้อน

ความน่าจะเป็น

ชั้น ม.6

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

การแจกแจงปกติ

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์

แคลคูลัสเบื้องต้น

กำหนดการเชิงเส้น

การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

ใครพร้อมแล้วไปโหลดเอกสารและลองไปฝึกทำกันเลยจ้า

.

เอกสารทั้งหมด    :    เอกสาร  !!

ขอบคุณเอกสารจาก     :    rathcenter.com

error: Content is protected !!