คอร์สเรียนฟรี จาก จุฬาฯ ระบบ CHULA MOOC ประจำเดือน กันยายน 2564

ทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC ประจำเดือนกันยายน 2564

โดยมี คอร์สเรียนฟรี ที่เปิดให้เรียนในเดือน กันยายน 2564 ดังนี้

1. การแสดงเบื้องต้นสำหรับทุกคน รุ่นที่ 1

ทางไปเรียน  :   https://mooc.chula.ac.th/courses/239

เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับศิลปะการแสดงในระดับเบื้องต้น โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของการแสดง การพัฒนาทักษะที่จำเป็น การฝึกฝนสำหรับนักแสดง การสร้างสรรค์ตัวละคร การวิเคราะห์ตัวละคร การซ้อมและสร้างฉากการแสดงอย่างสั้น

.

2. ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา (Eye Care Products) รุ่นที่ 1

ทางไปเรียน  :   https://mooc.chula.ac.th/courses/242

เนื้อหาวิชานี้จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์หลักการทางกายวิภาคและสรีรวิทยา เพื่อใช้อธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตาต่าง ๆ ซึ่งจะเอื้อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้น

.

3. Basic First Aid for Medical Emergency รุ่นที่ 2

ทางไปเรียน  :    https://mooc.chula.ac.th/courses/207

เป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย

.

4. มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: ตรีโกณมิติและจำนวนเชิงซ้อน รุ่นที่ 3

ทางไปเรียน  :    https://mooc.chula.ac.th/courses/25

คอร์สวิชานี้ จะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อน

.

5. HRM From Theories to Practices รุ่นที่ 4

ทางไปเรียน   :    https://mooc.chula.ac.th/courses/56

เป็นการศึกษาแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ รวมถึงได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง

.

6. มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ไวยากรณ์พร้อมรบ รุ่นที่ 6

ทางไปเรียน   :    https://mooc.chula.ac.th/courses/18

จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ที่เน้นประเด็นไวยากรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้บ่อย รวมถึงเป็นกลุ่มที่มักพบเจอในข้อสอบ

.

โดยทุกรายวิชาข้างต้น จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. CHULA MOOC  กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเรียน”

และสามารถเริ่มเข้าเรียนได้ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 สำหรับการเข้าเรียน ผู้เรียนกดที่ Link รายวิชาด้านล่างและกดที่ปุ่ม “เข้าเรียน” ก็จะสามารถเข้าเรียนได้ ระบบจะเปิดให้เข้าเรียนตอน 6.00 น. เป็นต้นไป แต่ผู้เรียนจะเข้าเรียนวันเวลาใดก็ได้ ในรายวิชา CHULA MOOC จะมีสื่อพร้อมให้เรียนได้เลย

ลงทะเบียนรายวิชาสำเร็จจะปรากฎคำว่า Enrollment Completed หากไม่มีจะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ โปรดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

วิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียน  https://mooc.chula.ac.th/how-to

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลจะปรากฎบนใบ Certificate เมื่อเรียนจบ

.

ขอบคุณข้อมูล   :    facebook.com/CHULAMOOC