คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ความรู้ทางด้าน การเกษตร เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

เอาใจคนที่สนใจและอยากเรียนรู้ ทางด้าน การเกษตร กันหน่อย โดยในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรื่องของ การทำการเกษตรมาฝากกัน ทั้งปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และศึกษาต่อ หรือจะนำไปปรับใช้กับสวน หรือไร่ของตัวเอง ก็ได้นะ

สำหรับใคร ที่สนใจและอยากเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ของการทำการเกษตร ลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. กระบวนการเลี้ยงปลาและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากปลาและสาหร่าย

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและนวัตกรรมในการเลี้ยงปลาและสาหร่าย การนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาและสาหร่ายมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อการผลิตอาหารในครัวเรือนหรือการสร้างอาชีพ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 30 กันยายน 2022

.

2. การเลี้ยงผึ้งชันโรง

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การนำเสนอความสำคัญของผึ้งชันโรง ความหลากหลายของผึ้งชันโรง การเลี้ยงผึ้งชันโรงเชิงอุตสาหกรรม และคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้งชันโรงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งชันโรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการเลี้ยงผึ้ง

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

3. การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื้อหาที่จะได้เรียน

หลักการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ การสุขาภิบาล และการป้องกันโรคตลอดจนปัญหาที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการเลี้ยงสัตว์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

4. การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงามเช่น สุนัข แมว หนู นก และกระต่าย เป็นต้น โดยศึกษาพันธุ์ การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์ กรงและอุปกรณ์การเลี้ยง การให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรค และกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการเลี้ยงสัตว์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

5. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การแปรรูปสาหร่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเพื่อการจำหน่ายได้

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่าย

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

6. การปลูกพืชเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ระบบการปลูกพืช สรีรวิทยาพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูก ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการปลูกพืช

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

7. กระบวนการการผลิตเห็ดและพืชผักตามแนวทางเกษตรปลอดภัย

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเห็ดและผักตามหลักการเกษตรปลอดภัย เพื่อผลักดันเข้าสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการปลูกเห็ด

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน (Thaimooc)   :    เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล   :   facebook.com/thaimooc