คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรื่อง การเขียนแบบ เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

เอาใจคนที่สนใจและอยากเรียนรู้ เรื่อง การอ่านแบบ เขียนแบบ กันหน่อย เพราะในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรื่องของ การเขียนแบบ พื้นฐานมาฝากกัน เพื่อเป็นแนวทางในเรียนรู้ และศึกษาต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับใคร ที่สนใจและอยากเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ของเขียนแบบเบื้องต้น ลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ สำหรับเอาไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอของเราในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เลย

ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 3

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

วิชานี้ เป็นวิชาปฏิบัติการและบรรยาย เพื่อการออกแบบอาคารสาธารณะในแนวราบ ตามแนวคิดพื้นถิ่นสร้างสรรค์ โดยมีระบบการเรียนการสอนเป็น Unit Master แนวทางการสอนตามแต่ละอาจารย์ประจากลุ่ม โดยมีแนวทางในสร้างโจทย์และตอบโจทย์ตามกระบวนการสรรสร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรมของแต่ละกลุ่มตามจุดประสงค์ภายใต้แนวทาง พื้นถิ่นสร้างสรรค์ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMUMOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 31 ธันวาคม 2021

.

2. เขียนแบบสถาปัตยกรรม

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบและร่างแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสม ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ และโปรแกรมจัดการงานเอกสารพื้นฐานได้ รวมถึงอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

3. การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เนื้อหาที่จะได้เรียน

หลักการเบื้องต้นในออกแบบอาคารพักอาศัย ข้อกำหนดต่างๆ และการขออนุญาต ทำการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การเขียนแบบก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ ของอาคารพักอาศัย การเขียนตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ เขียนแบบก่อสร้าง เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน (Thaimooc)   :    เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล   :   facebook.com/thaimooc