Press ESC to close

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี จาก ม. มหิดล เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วยนะ

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี จาก ม. มหิดล เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วยนะ

เอาใจคนที่อยากเพิ่มทักษะความรู้ให้ตัวเองกันหน่อย โดยในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากทางมหาวิทยาลัย มหิดล มาฝากกัน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

สำหรับใคร ที่สนใจและอยากเพิ่มทักษะความรู้ ลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน   :   อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาที่จะได้เรียน

รายวิชานี้ เนื้อหาจะคลอบคลุมถึง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติพรรณา สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์ (t-test, paired-t-test, ANOVA) สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (Mann-Whitney U test, Wilcoxon test, Friedman test) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้น และการถดถอยลอจิสติก เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , นักวิจัย

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :  Mux.mahidol

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 17 ตุลาคม 2564

.

2. พื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์

อาจารย์ผู้สอน   :   อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เรียนรู้ความหมาย ประเภท วิธีการใช้งานเครื่องมือในการสร้างสื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างชิ้นงาน และเผยแพร่ในการทำการตลาดแบบออนไลน์ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , นักการตลาด

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :  Mux.mahidol

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – ไม่กำหนด วันปิดให้เรียน

.

3. Listening and Speaking for Communication

อาจารย์ผู้สอน   :   อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , คนที่อยากฝึกภาษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :  Mux.mahidol

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – ไม่กำหนด วันปิดให้เรียน

.

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

อาจารย์ผู้สอน   :   อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาที่จะได้เรียน

หลักการพื้นฐานของการทำ Data Analytics เช่นการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Data Cleaning) การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Exploring) การวิเคราะห์ประมวลผล (Data Processing) และการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) ผ่านการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เช่น Microsoft Excel และ Power BI

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :  Mux.mahidol

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – ไม่กำหนด วันปิดให้เรียน

.

5. พื้นฐานของประสาทวิทยาศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน   :   อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การศึกษาสมองและระบบประสาท เซลล์และเนื้อเยื่อของระบบประสาท คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์ประสาท การถ่ายทอดสัญญาณประสาท การเจริญพัฒนาของระบบประสาท กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของสมอง ก้านสมอง ไขสันหลัง และโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้สนใจด้านการแพทย์

ระดับความยาก   :   ปานกลาง – ยาก

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :  Mux.mahidol

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 30 กันยายน 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :    mux.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!