Press ESC to close

รวมข้อมูล ประกาศ คะแนนสูง-ต่ำ รอบที่ 2 และ รอบ 3 มหาวิทยาลัยต่างๆ TCAS

รวมข้อมูล ประกาศ คะแนนสูง-ต่ำ รอบที่ 2 และ รอบ 3 มหาวิทยาลัยต่างๆ TCAS

ในช่วงที่กำลังวุ่นอยู่กับการเตรียมสอบ และเตรียมสมัครเรียนต่อ เข้ามหาวิทยาลัย อีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะเป็นแนวทางในการช่วยเราในการประเมินว่าเราจะติดไหมใน รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 นี้ ก็คือ คะแนนสูง-ต่ำ โดยคะแนนสูง-ต่ำ จะเอามาจาก คะแนนของคนที่สอบติดของปีก่อนหน้าเรา กี่ปีก็ว่าไป โดยเราสามารถใช้คะแนนสูง-ต่ำนี้เป็นแนวทางในการประเมินคะแนนของเราในการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้

โดย ถ้าคะแนนของเรา อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าคะแนนสูงสุดปีก่อนหน้า โอกาสติด ต้องบอกว่ามีสูงเลย ถ้าอยู่ในระหว่าง คะแนนสูง-ต่ำ ก็บอกว่ามีโอกาสไม่น้อยเช่นกัน แต่ถ้าคะแนนเราใกล้เคียง หรือ น้อยกว่าคะแนนต่ำสุด อันนี้ ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะ แต่อาจจะ ยากนิดนึง คือ ถ้าจะให้ดี คะแนนเราควรจะมากกว่า โซน คะแนนต่ำสุด สัก 30 % อันนี้ได้ลุ้นเลย

ถ้าน้องๆ คนไหนพร้อมแล้วที่จะอยากรู้ข้อมูลตรงนี้ ก็ลองไป เช็คคะแนนสูง-ต่ำ กันดูนะจ้ะ มหาวิทยาลัยที่ประกาศออกมา พี่ก็ได้ แชร์ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี้แล้วจ้า

คะแนนสูง-ต่ำ TCAS รอบที่ 2 โควตา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนนสูง – ต่ำ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563    :     เอกสาร   !!

.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คะแนนสูง – ต่ำ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปี 2563    :     เอกสาร   !!

ข้อมูลสถิติคะแนนย้อนหลัง ปี อื่นๆ      :     เอกสาร   !!

.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คะแนนสูง – ต่ำ โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2563       :     เอกสาร   !!

.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. คะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบในระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ ปี 2563      :     เอกสาร   !!

2. คะแนนย้อนหลัง TCAS 2561 – 2562 และคะแนนโควตาก่อนระบบ TCAS       :     เอกสาร   !!   ( แถบจะอยู่ด้านข้าง )

.

คะแนนสูง – ต่ำ  TCAS รอบที่ 3 Admission 1 ( ปีนี้ รอบที่ 3 นั้นรวมกับ รอบที่ 4 อาจจะต้องใช้การพิจารณา คะแนนสูง – ต่ำ จาก รอบที่ 4 ด้วย )

กสพท.

คะแนนสูงสุด-ต่ำ TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ปี 2563      :     เอกสาร   !!

สถิติคะแนน กสพท ย้อนหลัง ปี 2555 – 2562      :     เอกสาร   !!

โปรแกรมคำนวณ กสพท      :     เอกสาร   !!

.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 2563      :     เอกสาร   !!

ข้อมูลสถิติคะแนนย้อนหลัง       :     เอกสาร   !!

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. คะแนนต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ปี 2563       :     เอกสาร   !!

2. คะแนนต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 61 และคะแนนสอบข้อเขียน ปี 2562      :     เอกสาร   !!

3. คะแนนต่ำสุด TCAS รอบที่ 3/1 ปี 2561      :     เอกสาร   !!

.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. คะแนนสูงสุด-ต่ำ TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ปี 2563       :     เอกสาร   !!

2. คะแนนสูงสุด-ต่ำ TCAS รอบที่ 3 ในปี 2562       :     เอกสาร   !!

.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 2562        :     เอกสาร   !!

2. คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 2561         :     เอกสาร   !!

.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 2562        :     เอกสาร   !!

.

คะแนน TCAS รอบ 3 Admission 2 ( รอบที่ 4 เดิม )

คะแนนสูง-ต่ำ TCAS รูปแบบ Admission 2  ปี 2563        :     เอกสาร   !!

คะแนนสูงต่ำ ปีก่อนหน้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยขอนแก่น          :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยศิลปากร          :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยบูรพา              :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยมหิดล              :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยพะเยา            :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยนเรศวร          :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยแม่โจ้        :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         :     เอกสาร   !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี         :     เอกสาร   !!

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         :     เอกสาร   !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :  trueplookpanya.com/tcas/article/detail/77647 , ทปอ.

error: Content is protected !!