Press ESC to close

คู่มือแนะแนว TCAS 64 สำหรับน้องๆ ที่เตรียมคัดเลือก เข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือแนะแนว TCAS 64 สำหรับน้องๆ ที่เตรียมคัดเลือก เข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือแนะแนว TCAS 64 เหมาะสำหรับครูแนะแนวและน้องๆ นักเรียนทุกคน ควรโหลดเก็บไว้ ซึ่งคู่มือแนะแนวนี้ เป็นเครื่องมือช่วยให้การสื่อสารเรื่อง TCAS เป็นไปอย่างง่ายดาย เข้าใจตัวเอง เข้าถึงระบบ

โดยคู่มือนี้ จัดทำโดย trueplookpanya.com ซึ่งเป็นประโยชน์กับน้องๆ มากๆ เลย จึงอยากมาส่งต่อกัน

เนื้อหาในคู่มือ

ระบบ TCAS มีกำหนดการเปิดรับสมัคร 4 รอบ และการคัดเลือก 5 รูปแบบ

TCAS ทั้ง 4 รอบ รอบไหนเหมาะกับใครบ้าง ในแต่ละรอบมีคุณสมบัติและการคัดเลือกแตกต่างกัน

เรื่องของการยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช่สิทธิ์ และสละสิทธิ์ ทำได้ในรอบไหนบ้าง

การปรับข้อสอบใน TCAS 64 การลดข้อสอบ ปรับเนื้อหาวิชาสอบ

ลงทะเบียน My TCAS สร้างแอคเคาน์เพื่อใช้งานระบบ TCAS บริหารจัดการสิทธิ์ และสมัครยื่นคะแนน

จุดเปลี่ยน TCAS 64 การรับสมัครรอบ 3 แบ่งเป็น 2 รูปแบบ Admission 1 & Admission 2  เป็นต้น

.

โหลดคู่มือแนะแนว TCAS64    :      เอกสาร  !!

ขอบคุณเอกสารและข้อมูล     :    trueplookpanya.com/tcas/article/detail/85455

error: Content is protected !!