คู่มือแนะแนว TCAS 64 สำหรับน้องๆ ที่เตรียมคัดเลือก เข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือแนะแนว TCAS 64 เหมาะสำหรับครูแนะแนวและน้องๆ นักเรียนทุกคน ควรโหลดเก็บไว้ ซึ่งคู่มือแนะแนวนี้ เป็นเครื่องมือช่วยให้การสื่อสารเรื่อง TCAS เป็นไปอย่างง่ายดาย เข้าใจตัวเอง เข้าถึงระบบ

โดยคู่มือนี้ จัดทำโดย trueplookpanya.com ซึ่งเป็นประโยชน์กับน้องๆ มากๆ เลย จึงอยากมาส่งต่อกัน

เนื้อหาในคู่มือ

ระบบ TCAS มีกำหนดการเปิดรับสมัคร 4 รอบ และการคัดเลือก 5 รูปแบบ

TCAS ทั้ง 4 รอบ รอบไหนเหมาะกับใครบ้าง ในแต่ละรอบมีคุณสมบัติและการคัดเลือกแตกต่างกัน

เรื่องของการยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช่สิทธิ์ และสละสิทธิ์ ทำได้ในรอบไหนบ้าง

การปรับข้อสอบใน TCAS 64 การลดข้อสอบ ปรับเนื้อหาวิชาสอบ

ลงทะเบียน My TCAS สร้างแอคเคาน์เพื่อใช้งานระบบ TCAS บริหารจัดการสิทธิ์ และสมัครยื่นคะแนน

จุดเปลี่ยน TCAS 64 การรับสมัครรอบ 3 แบ่งเป็น 2 รูปแบบ Admission 1 & Admission 2  เป็นต้น

.

โหลดคู่มือแนะแนว TCAS64    :      เอกสาร  !!

ขอบคุณเอกสารและข้อมูล     :    trueplookpanya.com/tcas/article/detail/85455