Press ESC to close

ค่าสมัครสอบ TCAS65 ในแต่ละรอบ และค่าสมัครสอบสนามสอบต่าง ๆ

ค่าสมัครสอบ TCAS65 ในแต่ละรอบ และค่าสมัครสอบสนามสอบต่าง ๆ

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ก่อนจะเข้าคัดเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นั่นก็คือ ค่าสมัครสอบ รอบการสมัคร และค่าสมัครสนามสอบต่างๆ แน่นอนว่าการรับสมัคร ในปี 2565 หรือที่เรียกว่า TCAS65 มีรอบการรับสมัครด้วยกัน 4 รอบ และมีสนามสอบที่นำคะแนนมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหลายสนามสอบ

การที่เรารู้ข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการสมัครไว้ก่อน จะได้ประเมินได้ว่าเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เพื่อให้ไม่เป็นภาระของผู้ปกครองมากเกินไป ถ้าน้องๆ พร้อมกันแล้ว ไปลองเช็คกันดูดีกว่า ว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่กันบ้าง

เริ่มกันที่ ค่าสมัครสอบสนามสอบต่าง ๆ

วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท

ไม่จำเป็นต้องสมัครสอบทุกวิชา ให้น้อง ๆ เลือกสมัครสอบวิชาที่ต้องใช้คะแนนยื่นเข้าคณะที่น้อง ๆจะสมัครเข้า

วิชาสามัญมีทั้งหมด 7 วิชาหลัก ( สำหรับน้องๆ ที่จะใช้ใน กสพท. )

ภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ 1 , ฟิสิกส์ , เคมี และชีววิทยา

.

การสอบ GAT / PAT วิชาละ 140 บาท

ไม่จำเป็นต้องสมัครสอบทุกวิชา ให้น้อง ๆ เลือกสมัครสอบวิชาที่ต้องใช้คะแนนยื่นเข้าคณะที่น้อง ๆจะสมัครเข้า

GAT จะมี 2 ส่วนด้วยกัน

ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา

ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

PAT มีอะไรบ้าง

1. PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์

2. PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

3. PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

4. PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู

6. PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

7. PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย

7.1 PAT 1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

7.2 PAT 2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

7.3 PAT 3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

7.4 PAT 4 ความถนัดทางภาษาจีน

7.5 PAT 5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

7.6 PAT 6 ความถนัดทางภาษาบาลี

.

การสอบอื่นๆ เพิ่มเติม

1. ค่าสมัครสอบ TOEIC 1,800 บาท

2. ค่าสมัครสอบ IELTS  :  IELTS Regular  6,900 บาท

3. ค่าสมัครสอบ SAT ค่าสอบ $105 (ประมาณ 3,200 – 3,600 บาท)

4. ค่าสอบ BMAT ประมาณ  7,000-9,000บาท

5. ค่าสมัครสอบ CU-TEP สมัครสอบ 900 บาท

6. ค่าสมัครสอบ TU-TEP สมัครวันที่ 1-15 ของเดือน ค่าสมัครสอบ 500 บาท และสมัครวันที่ 16 ถึงวันที่สอบ ค่าสมัครสอบ 700 บาท

.

ค่าสมัครสอบ TCAS แต่ละรอบ

รอบที่ 1 Portfolio

รอบนี้จะสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยที่น้องๆ เลือกโดย ค่าสมัครจะอยู่ที่ 200 – 1,000 บาท แล้วแต่มหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 โควตา

รอบนี้ก็จะสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยที่น้องๆ เลือกโดยแต่โครงการของมหาวิทยาลัย ค่าสมัครจะอยู่ที่ 200 – 1,000 บาท แล้วแต่ละโครงการ

รอบ 3 Admission และ กสพท.

กสพท. คือสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ค่าสมัครสอบกสพท. ปีนี้อยู่ที่ 750 บาท

ส่วนรอบ Admission น้อง ๆ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ Mytcas.com ค่าสมัครเริ่มที่ 150 บาท และสูงสุด 900 บาท

สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงตามลำดับความชอบ เลือกครบ 10 อันดับจ่ายค่าสมัครสอบทั้งหมด 900 บาท

รอบ 4 รับตรงอิสระ

รอบนี้น้องๆ ก็จะสมัครกับทางวิทยาลัยที่น้องอยากเข้า รอบนี้ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเอง จะเปิดรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ค่าสมัครอยู่ที่ 200 – 1,000 บาท แล้วแต่ละมหาวิทยาลัย

ข้อมูลต่างๆ ของ TCAS65   :  ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    www.eduzones.com/2021/08/23/tcas65-pay  ,  trueplookpanya.com/tcas/article/detail/79201

error: Content is protected !!