อัพเดต !! อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) พระจอมเกล้าลาดกระบัง

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ และหลายคนก็คิดหนักหลังจากสอบติด นั่นก็คือ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ ค่าเทอม ซึ่งไม่นานมานี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้ขึ้นค่าเทอมไป หลายคนก็บ่นกันไป ว่าแพงขึ้นเยอะ มาคราวนี้เรามาลองเช็คของ อีกสถาบันยอดฮิตของสายวิทย์กันหน่อยว่า เป็นยังไงบ้าง กับ ค่าเทอมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ต้องจ่ายเท่าไหร่บ้าง ไปดูกัน

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ (ทุกหลักสูตร) เหมาจ่ายประมาณ 19,000 บาท/เทอม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปกติ (ทุกหลักสูตร) เหมาจ่ายประมาณ 25,000 บาท/เทอม
หลักสูตรต่อเนื่อง เหมาจ่ายประมาณ 35,000 บาท/เทอม
หลักสูตรนานาชาติ (ทุกหลักสูตร) เหมาจ่ายประมาณ 90,000 บาท/เทอม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ทุกหลักสูตร เหมาจ่ายประมาณ 16,000 บาท/เทอม  ** ยกเว้น หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร เหมาจ่ายประมาณ 20,000 บาท/เทอม

คณะการบริหารและการจัดการ

หลักสูตรปกติ เหมาจ่ายประมาณ 20,000 บาท/เทอม
หลักสูตรนานาชาติ เหมาจ่ายประมาณ 40,000 บาท/เทอม

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตร์ (ทุกหลักสูตร) เหมาจ่ายประมาณ 19,000 บาท/เทอม
หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เหมาจ่ายประมาณ 26,000 บาท/เทอม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปกติ เหมาจ่ายประมาณ 21,000 บาท/เทอม
หลักสูตรนานาชาติ เหมาจ่ายประมาณ 180,000 บาท/เทอม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทุกหลักสูตร เหมาจ่ายประมาณ 22,000 บาท/เทอม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปกติ (ทุกหลักสูตร) เหมาจ่ายประมาณ 32,000 บาท/เทอม
หลักสูตรนานาชาติ เหมาจ่ายประมาณ 70,000 บาท/เทอม

คณะแพทยศาสตร์นานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ เหมาจ่ายประมาณ 495,000 บาท/เทอม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ทุกหลักสูตร เหมาจ่ายประมาณ 19,000 บาท/เทอม

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เหมาจ่ายประมาณ 21,000 บาท/เทอม

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ เหมาจ่ายประมาณ 90,000 บาท/เทอม
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์นานาชาติ เหมาจ่ายประมาณ แบ่งเป็น 2 ส่วน ค่าเทอม สจล. 90,000 บาท + สถาบันการบินเอเชีย 350,000 บาท

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เหมาจ่ายประมาณ 80,000 บาท/เทอม

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง

หลักสูตรปกติ เหมาจ่ายประมาณ 25,000 บาท/เทอม
หลักสูตรนานาชาติ เหมาจ่ายประมาณ 12,0000 บาท/เทอม

วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เหมาจ่ายประมาณ 15,000 บาท/เทอม
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เหมาจ่ายประมาณ 16,000 บาท/เทอม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เหมาจ่ายประมาณ 20,000 บาท/เทอม

 

ขอบคุณข้อมูล       :        www.reg.kmitl.ac.th , campus.campus-star.com/education