Press ESC to close

งานวิจัยเผย : วัยรุ่น ไม่มีแฟนซึม เศร้าน้อยกว่า วัยรุ่นที่ มีแฟน

งานวิจัยเผย : วัยรุ่น ไม่มีแฟน ซึมเศร้าน้อยกว่า วัยรุ่นที่ มีแฟน

มีแฟนใครว่าดี 55 หลายๆ คนอยากมีแฟนเพื่อจะได้มีคนคุยด้วย มีเพื่อนคู่คิด มีคนไปไหนมาไหนด้วย หรือเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย แต่ถ้าความสุขที่สร้างมามันไม่ได้สมหวังล่ะ มันหนักอยู่นะ โดยมีงานวิจัยตัวหนึ่งจากสหรัฐ ได้ระบุว่าวัยรุ่นไม่มีแฟนซึมเศร้าน้อยกว่า วัยรุ่นที่มีแฟน และมีทักษะทางสังคมที่ดีกว่า

จากงานวิจัย ของทีมนักวิจัยด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียของสหรัฐฯ ตีพิมพ์ผลการศึกษาล่าสุดลงในวารสาร “สุขภาพในโรงเรียน” โดยระบุว่า ผลการติดตามเก็บข้อมูลระยะยาวเป็นเวลา 7 ปีกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชี้ว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้คบหาเป็นแฟนกับใครและไม่ค่อยได้ออกเดทนั้น ไม่ได้มีพัฒนาการทางจิตวิทยาตามวัยด้อยไปกว่าเพื่อนที่มีแฟน หนำซ้ำยังมีทักษะทางสังคมที่ดีกว่า และมีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าด้วย

มีการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยให้วัยรุ่นเหล่านี้ตอบคำถามและประเมินตนเองเป็นระยะ ทั้งในเรื่องที่ว่ามีแฟนหรือได้คบหาดูใจกับใครหรือไม่ รวมทั้งตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนที่โรงเรียนและสมาชิกในครอบครัวที่บ้าน แบบสำรวจยังถามถึงภาวะทางอารมณ์ว่ามีอาการซึมเศร้าหรือคิดฆ่าตัวตายบ้างหรือไม่ด้วย

นอกจากนี้ ทีมผู้วิจัยยังให้ครูประจำชั้นของวัยรุ่นแต่ละคนประเมินพฤติกรรมของพวกเขาในด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะทางสังคม ทักษะความเป็นผู้นำ และแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้า ก่อนจะประมวลผลข้อมูลทั้งสองชุดเข้าด้วยกัน

ผลปรากฏว่า นักเรียนวัยรุ่นที่ไม่มีแฟนหรือไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ออกเดท กลับมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่แตกต่างหรือดียิ่งกว่าเพื่อนที่มีคนรักเสียอีก ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาทางอารมณ์ เช่น มีความรู้สึกทุกข์เศร้าหรือสิ้นหวังน้อยกว่ากลุ่มเพื่อนที่มีแฟนอย่างมีนัยสำคัญด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล   :    www.bbc.com/thai/features-49719418

 

error: Content is protected !!