Press ESC to close

จบ สายศิลป์มา เรียนต่อคณะ/สาขาวิชาอะไรได้บ้าง ลองมาดูกัน !!!

จบ สายศิลป์มา เรียนต่อคณะ/สาขาวิชาอะไรได้บ้าง ลองมาดูกัน !!!

อะไรๆ ก็สายวิทย์ สายวิทย์เรียนต่อคณะโน้นนี่ได้ สายศิลป์ไม่ได้จ้า มันหงุดหงิดนะเนี่ย เรียนมาก็ยากเหมือนกัน ทำไมถูกจำกัดสิทธิ์ขนาดนี้ น้องๆ สายศิลป์หลายคนมักพูดแบบนี้ เวลาจะเข้ามหาลัย เอาล่ะ เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยกันไป เรามาลองดูกันดีกว่า สายศิลป์อย่างเรา ต่อคณะ/สาขาวิชาอะไรได้บ้าง

1. คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ทักษะเชิงปัญญา ซึ่งเป็นการผสมผสานความรู้ด้านศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้ามา เพื่อช่วยทำให้การเรียนรู้ในด้านนี้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาศิลปะในการใช้เหตุผล การใช้ภาษา เป็นต้น

2. คณะนิติศาสตร์

สายศิลป์ชอบที่จะเรียนสายนี้มาก น้องๆ คนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นักกฎหมาย ผู้พิพากษา นิติกร อัยการ และทนายความ คณะนี้เปิดรับแน่นอนจ้า

3. คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่น้อง ๆ สายศิลป์ สามารถสมัครเรียนต่อได้อย่างสบาย ๆ  เพราะสาขาวิชาส่วนใหญ่ของคณะนี้จะเน้นไปที่ความสามารถด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่า โดยจะเรียนเกี่ยวกับศิลปะในการสื่อสาร ประกอบด้วย หลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาทหน้าที่ เป็นต้น

4. คณะอักษรศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์

น้องๆ สายศิลป์ภาษาที่อยากจะเรียนต่อด้านภาษา ไม่ควรพลาดคณะอักษรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ เพราะว่าทั้งสองคณะนี้หลัก ๆ แล้วจะเน้นเรียนเกี่ยวกับภาษา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ วัฒนธรรม รวมไปถึงด้านศิลปะการแสดง ด้วยนะ

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อีกหนึ่งคณะที่สายศิลป์ ชอบเลือกที่จะเรียนกัน โดยเฉพาะ มธ. นะ คะแนนสูงมากเลยทีเดียว ซึ่งไม่ว่าจะเรียนจบสายไหนมาก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ โดยคณะนี้จะมีเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาสังคม การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น

6. คณะธุรกิจการบิน

น้องๆ ที่อยากเป็นแอร์ มักจะเรียนสายนี้ ซึ่งเป็นคณะที่ไม่ว่าเราจะเรียนจบมาในสายไหนก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ แต่ทั้งนี้น้อง ๆ จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานด้านภาษาที่ดี เพราะภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ใช้ในการเรียนและทำงานในสายงานด้านการบิน นะจ้ะ

7. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไม่ว่าน้อง ๆ จะเรียนจบสายวิทย์หรือสายศิลป์ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ ซึ่งวิชาที่น้อง ๆ ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ภาษา เพราะต้องนำไปใช้ทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน

8. คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์

น้อง ๆ สายศิลป์ ก็สามารถสมัครเข้าเรียนต่อที่คณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องทำการสอบวัดความรู้ความถนัดทางวิชาชีพครู หรือ PAT5 ด้วยนะ เพื่อนำผลคะแนนสอบไปยื่นสมัครเข้าเรียนต่อที่คณะนี้ แต่น้อง ๆ แต่ไม่ได้ทุกสาขาวิชานะ ศึกษาระเบียบการก่อนยื่นคะแนนนะจ้ะ

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

น้อง ๆ ที่เรียนจบสายศิลป์ ก็สามารถสมัครเข้าเรียนต่อที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เช่นกัน แต่อาจจะเลือกเรียนต่อได้ในบางสาขาวิชาและบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้มีการกำหนดเอาไว้

10. คณะวิจิตรศิลป์

น้อง ๆ สายศิลป์ ที่มีใจรักในด้านศิลปะ การออกแบบ และมีจินตนาการที่ดี ไม่ควรพลาดกับคณะน่าเรียน คณะนี้เลย “วิจิตรศิลป์” สาขาวิชาที่เปิดสอนที่น่าสนใจ เช่น สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สาขาวิชาศิลปะไทย เป็นต้น

11. คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นน้อง ๆ ที่จะเรียนต่อในคณะนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ รวมถึงพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ด้วย สาขาวิชาที่เปิดสอน เช่น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

12. คณะรัฐศาสตร์

น้อง ๆ สายศิลป์ภาษาก็สามารถสมัครเรียนต่อได้เช่นกันโดยมีสาขาที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น สาขาการเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ

**จริงๆ ยังมีอีกหลายคณะ ที่สายศิลป์ สามารถเข้าศึกษาได้ ยังไงก็อ่านระเบียบการ ก่อนสมัครนะจ้ะ จะได้ไม่เกิดผิดพลาดในการสมัครเรียน

.

ขอบคุณข้อมูล     :    campus.campus-star.com/education

error: Content is protected !!