จุฬา ประกาศจำนวนการรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ปี 63

จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากที่ได้ประกาศกำหนดการรับสมัคร ประจำปี 2563 มาในคราวนี้ก็ได้ประกาศ จำนวนการรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2563 และโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ ในรอบที่ 1 Portfolio โดยมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ ดังนี้

1. โครงการรับนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน

2. โครงการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ

3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ.และ วมว.) และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

4. โครงการรับนักเรียนความสามารถพิเศษ

5. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)  เป็นต้น

 

รายละเอียดโครงการและการรับสมัคร เพิ่มเติม      :     เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล   :    admissions.chula.ac.th

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…