cu radio จุฬา

ชีทติว ม.ปลาย เตรียมสอบ GAT/PAT O-NET จากโครงการของ CU Radio

ต้องบอกน้องๆ เลยว่าควรโหลดไปอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะ อีกไม่นานการสอบก็จะใกล้เข้ามาแล้ว การจะมานั่งอ่านหนังสือเป็นเล่มๆ หลายเล่มน้องๆ แน่ใจหรือว่าจะอ่านกัน ตอนนี้ ควรจะเน้นและอ่านสรุปให้เข้าใจมากที่สุด สำหรับน้องๆ เตรียมสอบ และนี่ก็เป็นอีก เอกสารชีทติวดีๆ ที่พี่นำมาฝาก โดยชีทติว ม.ปลายนี้ มาจากโครงการของ CU Radio ซึ่งเนื้อหาและข้อมูลครบถ้วน อย่าลืมโหลดไป่านกันนะจ้ะน้องๆ มีทั้ง แนวทางการสอบ ของ O-NET และ GAT/PAT เลย

.

โหลดเอกสาร    :    เอกสาร !! 

.

ขอบคุณเอกสารจาก   :   โครงการของ CU Radio

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In ข้อสอบเก่า
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…