Press ESC to close

ชีทติว ม.ปลาย เตรียมสอบ GAT/PAT O-NET จากโครงการของ CU Radio

ชีทติว ม.ปลาย เตรียมสอบ GAT/PAT O-NET จากโครงการของ CU Radio

ต้องบอกน้องๆ เลยว่าควรโหลดไปอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะ อีกไม่นานการสอบก็จะใกล้เข้ามาแล้ว การจะมานั่งอ่านหนังสือเป็นเล่มๆ หลายเล่มน้องๆ แน่ใจหรือว่าจะอ่านกัน ตอนนี้ ควรจะเน้นและอ่านสรุปให้เข้าใจมากที่สุด สำหรับน้องๆ เตรียมสอบ และนี่ก็เป็นอีก เอกสารชีทติวดีๆ ที่พี่นำมาฝาก โดยชีทติว ม.ปลายนี้ มาจากโครงการของ CU Radio ซึ่งเนื้อหาและข้อมูลครบถ้วน อย่าลืมโหลดไป่านกันนะจ้ะน้องๆ มีทั้ง แนวทางการสอบ ของ O-NET และ GAT/PAT เลย

.

โหลดเอกสาร    :    เอกสาร !! 

.

ขอบคุณเอกสารจาก   :   โครงการของ CU Radio

error: Content is protected !!