Press ESC to close

ชีทสรุปเนื้อหา วิชาเคมี พื้นฐาน สำหรับเตรียมสอบ PAT2 และวิชาสามัญ

ชีทสรุปเนื้อหา วิชาเคมี พื้นฐาน สำหรับเตรียมสอบ PAT2 และวิชาสามัญ

สำหรับน้องๆ สายวิทย์ วิชาที่เป็นวิชาค่อนข้างยาก และเป็นวิชาหลัก เลยคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ และวิชาชีววิทยา และหนึ่งในวิชาที่น้องๆ หลายคนบานกันว่ายาก นั้นก็คือ วิชาเคมี เพราะมีทั้งเนื้อหาที่ต้องจำ และยังมีสูตรที่ไว้ใช้คำนวณอีก ใครไม่ถนัดทั้งสองอย่างนี้ อาจมีไม่ชอบไปบ้าง

มาในบทความนี้ ก็มี เอกสารจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดแล้วนำไปอ่าน สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบเลยจ้า สามารถโหลดได้จากลิงก์ข้างล่างนี้เลย

กรดนิวคลีอิก.pdf

การกลั่นน้ำมันดิบ.pdf

คาร์โบไฮเดรต.pdf

ตารางธาตุ.pdf

ติวโอเน็ตปีการศึกษา 2557_suphanwadee.pdf

ปฏิกริยาเคมี.pdf

ปิโตรเลียม.pdf

พอลิเมอร์.pdf

พันธะไอออนิก.pdf

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี.pdf

โครงสร้างอะตอม.pdf

ไขมันและน้ำมัน.pdf

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :     เอกสาร !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    sites.google.com/site/kmekrusuphan

error: Content is protected !!