Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ติวเข้ม สำหรับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ติวเข้ม สำหรับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

ในการเตรียมตัวสอบ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยของน้องๆ ชั้นมัธยมปลาย แน่นอนว่าเราต้องอ่านหนังสือ ทบทวนตำรา ฝึกทำโจทย์กันอย่างแน่นอน แต่ก็มีบางครั้งที่อ่านไปแล้วไม่เข้าใจ หาคนที่จะตอบปัญหาในข้อที่สงสัยไม่ได้ แล้วสุดท้ายก็นอนดีกว่า ไม่เอาแล้ว

มันจะดีกว่าไหม ถ้าเราได้เรียนเพิ่มเติมในจุดที่เราไม่เข้าใจแล้วไปอ่านหนังสือ ทบทวนตำราทีหลังเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และในบทความนี้ พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี มาแนะนำ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมปลาย ที่กำลังเตรียมสอบ โดยในคอร์สเรียนนี้ มีให้เลือกเรียนได้หลากหลายวิชาเลย

อาทิ เช่น กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา เป็นต้น หากใครอยาก ติวเข้ม เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พี่แนะนำเลยว่าไม่ควรพลาด คอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ แบบนี้ ที่สำคัญ เรียนจบเนื้อหา ทางระบบมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะ

โดยระบบคอร์สเรียนออนไลน์นี้ เป็นของ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  PSUMOOC ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคอร์สเรียนที่มีมาตรฐานแน่นอน หากใครสนใจอยากเรียนวิชาไหน ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้เลยจ้า

เนื้อหาเบื้องต้น คอร์สเรียนวิชาต่างๆ

1. วิชาคณิตศาสตร์ 

เนื้อหาที่มีให้เรียน

เซต (Set) ,  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions)  ,  ลำดับ และอนุกรม (Sequences and Series)

ระบบจํานวนจริง (Real Number) ,  เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) ,  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometric Function)

ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม (Exponential and Logarithm Function) ,  สถิติ (Statistics) ,  ความน่าจะเป็น (Probability)

.

2. วิชาภาษาไทย

เนื้อหาที่มีให้เรียน

ประโยคบกพร่อง  ,   การสร้างคำในภาษาไทย (คำสมาส-สนธิ)  ,  ระดับภาษา

สุนทรียภาพทางวรรณคดี  ,  ความงามในภาษาโวหารภาพพจน์  ,  การสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้อน)

การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ  ,  การใช้ภาษาในที่ประชุม  ,  การสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้ำ)  ,  คำราชาศัพท์

.

3. วิชาชีววิทยา

เนื้อหาที่มีให้เรียน

กล้องจุลทรรศน์และสารเคมีในสิ่งมีชีวิต  ,  การเคลื่อนที่ของสัตว์  ,  การรับรู้และการตอบสนอง

การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของพืชดอก  ,  การสังเคราะห์ด้วยแสง  ,  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

การหายใจระดับเซลล์  ,  โครงสร้างภายในของรากและลำต้น  ,  เทคโนโลยี DNA

พันธุศาสตร์  ,  มนุษย์และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม  ,  ระบบการย่อยอาหารและรักษาดุลยภาพ

ระบบนิเวศ  ,  ราและสาหร่าย  ,  วิวัฒนาการ  ,  อาณาจักรสัตว์

.

4. วิชาเคมี

เนื้อหาที่มีให้เรียน

โครงสร้างอะตอม  ,  ปริมาณสารสัมพันธ์  ,  พันธะเคมี

สมดุลเคมี  ,  สารชีวโมเลกุล  ,  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ,  อินทรีย์เคมี

.

5. วิชาฟิสิกส์

เนื้อหาที่มีให้เรียน

กฏของนิวตัน  ,  กลศาสตร์ของไหล  ,  การเคลื่อนที่แบบ 1 มิติ  ,  การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

การเคลื่อนที่แบบวงกลม  ,  ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์  ,  งานและพลังงาน  ,  ไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสสลับ  ,  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  ,  ไฟฟ้าสถิต  ,  โมเมนตัมและการชน

สมดุล  ,  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  ,  ฟิสิกส์อะตอม  ,  คลื่นเสียง  ,  คลื่นแสง

.

6. วิชาภาษาอังกฤษ

เนื้อหาที่มีให้เรียน

1. At the Airport: Vocabulary 3, Wh-Questions, Sentences1

2. At the College: Vocabulary 1, Noun, Pronoun

3. At the hospital: Vocabulary 2, Adjective, Adverbs, Comparisons

4. Conversation 2: Living abroad

5. Grammar 1: Tenses

6. Grammar 2: Tenses

7. Grammar 4: SV-Agreement

8. Grammar 5: Connectors

9. Grammar 6: Error & Completion

10. Reading passage, Tenses

.

7. วิชาสังคมศึกษา

เนื้อหาที่มีให้เรียน

1. เครื่องมือชี้วัดความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ กระบวนการทางเศรษฐกิจ-การผลิต (ตลาด ค่าจ้าง) กลไกการตลาด

2. ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ดุลยภาพและการแทรกแซงของรัฐ

3. ประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยโบราณ

4. ประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่

5. ประวัติศาสตร์ตะวันออก (อารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน)

6. วิธีการทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์

7. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ เงิน ปริมาณเงินและสหกรณ์

.

ทางไปเรียน คอร์สเรียนออนไลน์      :    mooc.psu.ac.th/psu-myschool

** ก่อนลงทะเบียนเรียนอย่าลืมสมัครสมาชิก ของระบบก่อนนะจ้ะ และอ่านรายละเอียดก่อนจะเข้าเรียนด้วยนะ

ขอบคุณข้อมูลและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่    :     www.facebook.com/psumooc

error: Content is protected !!