Press ESC to close

ทั่วโลกลดลง แต่ไทยกับ ติดท็อป 10 !! แม่มีลูกน้อยเพิ่มขึ้น

ทั่วโลกลดลง แต่ไทยกับติด ท็อป 10 !! แม่มีลูกน้อยเพิ่มขึ้น

เป็นอันดับ ท็อป 10 อีกแล้วสำหรับประเทศไทย แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นด้านดีหรือเปล่า โดยเรื่องท็อปของประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้องกับหญิงที่มีลูก หรือ แม่ที่มีลูกน้อย โดยงานวิจัยล่าสุดพบผู้หญิงทั่วโลกมีลูกลดลง นักวิจัยพบว่า อัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลง ประเทศเกือบครึ่งโลกเผชิญปัญหาขาดแคลนเด็กเกิดใหม่ หรือ “baby bust” ซึ่งหมายถึง จำนวนเด็กที่เกิดมามีไม่เพียงพอต่อการรักษาจำนวนประชากรเดิมไว้ได้

ประเทศไหนได้รับผลกระทบบ้าง?

ประเทศที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจจำนวนมากขึ้น รวมถึงประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป, สหรัฐฯ, เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย มีอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลง

มันไม่ได้หมายความว่า จำนวนคนที่ใช้ชีวิตในประเทศเหล่านั้นลดลง อย่างน้อยก็ยังไม่ลดลงในตอนนี้ เพราะขนาดประชากรเป็นผลมาจากหลายปัจจัยผสมกัน ทั้งเรื่องของอัตราเจริญพันธุ์, อัตราการตาย และการอพยพย้ายถิ่น

อาจต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วอายุคนจึงจะรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราเจริญพันธุ์ที่เกิดขึ้น

ทำไมอัตราเจริญพันธุ์จึงลดต่ำลง?

การลดของอัตราเจริญพันธุ์ไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนสเปิร์ม หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ปกติผู้คนนึกถึงเมื่อพูดถึงการเจริญพันธุ์

แต่เกิดจากปัจจัยที่สำคัญ 3 อย่างได้แก่:

อัตราการตายในเด็กลดลง ทำให้ผู้หญิงมีลูกน้อยลง
การเข้าถึงการคุมกำเนิดมากขึ้น
มีผู้หญิงได้รับการศึกษาและทำงานมากขึ้น

ในอีกหลายแง่ การลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ ถือเป็นความสำเร็จ

อะไรที่มากไป หรืออะไรที่น้อยไป มันก็จะไม่ดีเสมอ ในเรื่องนี้ก็เหมือนกัน ถ้ามีประชากรที่เกิดขึ้นมากในประเทศนั้นๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจเกิดปัญหาได้ แต่ถ้าอัตราการเกิดน้อยเกินไป การพัฒนาประเทศก็ไม่ทันท่วงที สิ่งที่ดีที่สุด คือ การวางแผนกันให้อย่างเหมาะสมเพื่อตัวเราและประเทศชาติ และมวลมนุษย์ชาติ ในด้านความก้าวหน้าต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก   :    www.bbc.com/thai/international-46151343

 

error: Content is protected !!