Press ESC to close

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปี 2564

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปี 2564

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้เปิดรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ประจำปี 2564ให้แก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ที่มูลนิธิกำหนด

คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์

2. สามารถสอบเข้าในสถาบันการอุดมศึกษา และคณะตามที่มูลนิธิกำหนด

3. รายได้รวมของครอบครัว ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี

4. เป็นผู้ประพฤติดี มีระเบียบวินัย

.

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยมหิดล

.

สาขาวิชาที่สามารถขอทุนการศึกษา ได้

1. คณะแพทยศาสตร์

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. คณะนิติศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

5. คณะเกษตร

6. คณะรัฐศาสตร์

7. คณะครุศาสตร์

8. คณะเศรษฐศาสตร์

.

กำหนดการรับสมัคร    :     1 กุมภาพันธ์ –  25 กรกฏาคม 2564

การสมัคร สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้ โดยไปที่ “ดาวน์โหลด”->”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” และส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ EMS) มาตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ

2 สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ได้ โดยไปที่ “ใบสมัครขอรับทุน” กรอกรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด และส่งเฉพาะ “เอกสารประกอบใบสมัคร”มาทาง email และไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ EMS)

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-792-6527, 065-210-0707

Email: daf.scholarship@gmail.com

Facebook: มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

.

ขอบคุณข้อมูล     :  daf.or.th/content/21980/เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนปี-2564

error: Content is protected !!