Press ESC to close

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากสมาคมการตลาดฯ ไม่มีข้อผูกมัด ปี 2564

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากสมาคมการตลาดฯ ไม่มีข้อผูกมัด ปี 2564

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับ ทุนการศึกษา ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา ประจำปี 2564 โดยเป็นทุน มูลค่ากว่า 36,000 บาทต่อปีการศึกษา ที่พร้อมจะมอบให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือ ราชภัฏ

ในสาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และรายละเอียดการสมัคร ได้ ดังนี้

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จะมอบทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 8 ทุน ทุนการศึกษาละ 36,000 บาท ต่อปีการศึกษา พร้อมโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ฟรี

สามารถสมัครได้แล้ว วันนี้ – 9 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป

2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 และ นักศึกษาที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือราชภัฏ

3. ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่ (แต่สำหรับ กู้กยศ.สามารถขอทุนได้)

เอกสารประกอบการคัดเลือก

1. ใบสมัคร

2. จดหมายรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา และความประพฤติจากมหาวิทยาลัย

3. ผลการเรียน

4. บทความบรรยายประวัติส่วนตัว

5. บทความบรรยายความตั้งใจเป็นนักการตลาด – ตัวอักษรขนาด 16pt ความยาวเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4

.

รายละเอียด เพิ่มเติม   :    เอกสารรับสมัคร  !!

ทุนการศึกษา ของมูลนิธิการตลาด 64

ขั้นตอนการสมัครชิงทุน

ผู้สมัครส่ง เอกสารข้อมูลประกอบการคัดเลือก มาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2564 ตามที่อยู่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เลขที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 8 ทุน ทาง Facebook และเว็บไซต์ ของสมาคมการตลาดฯ วันที่ 16 ก.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูล     :  marketingthai.or.th/mat-scholarships-2021

error: Content is protected !!