Press ESC to close

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ที่น่าสนใจ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ที่น่าสนใจ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การไปเรียนต่อในต่างประเทศ ถือเป็นความฝันของใครหลายๆ คน ซึ่งประโยชน์ก็มีมากมาย ทั้ง ได้ภาษา วัฒนธรรมใหม่ เพื่อนใหม่ เป็นต้น แน่นอนว่ามันจะทำให้เราได้รู้จักการใช้ชีวิต การเอาตัวรอดในต่างแดน จะทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ อย่างไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว

ดังนั้น เพื่อให้ความฝันของน้องๆ เป็นจริง ในบทความนี้พี่ก็มี ทุนเรียนต่อต่างประเทศ หลากหลายทุนมาฝากกัน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่ามีทุนของมหาวิทยาลัยไหนน่าสนใจบ้าง

1. ทุน Troy University เรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

Troy University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา มีพันธกิจในการส่งเสริมการค้นพบและการสำรวจความรู้ใหม่ผ่านการศึกษา การบริการ ความมือเชิงสร้างสรรค์ การวิจัย และทุนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จอันยั่งยืน

รูปแบบทุน    :    เงินสนับสนุนมูลค่า 6,000 – 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อขอรับทุน เบื้องต้น

1. รับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลก

2. ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา ในสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

3. มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป หรือคะแนนรวมขั้นต่ำ 20 n AC หรือ 950 ใน SAT-1 หรือ 1030 RSAT

4. ต้องมีผลสอบทางภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียด เพิ่มเติม    :     www.troy.edu/international/study-troy

สำรอง   :     scholarship-positions.com/scholarships-at-troy-university

ระยะเวลาการปิดรับสมัคร   :   วันนี้ ถึง  31 มกราคม 2022

.

2. ทุนนศ. ต่างชาติ เรียนต่อปริญญาตรีที่ Simmons University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Simmons University ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพระดับประเทศ โดยให้การสนับสนุนนักศึกษาอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการผลักดันพื้นที่ให้กับนักศึกษาหญิงในการทำงานแวดวงต่างๆ

รูปแบบทุน    :  เงินสนับสนุน 27,000 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถต่ออายุได้สูงสุด 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อขอรับทุน เบื้องต้น

1. รับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลก

2. ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา ในสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

3. ต้องมีผลสอบทางภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียด เพิ่มเติม    :    simmons.edu/undergraduate/admission

สำรอง   :     scholarship-positions.com/scholarships-at-simmons-university

ระยะเวลาการปิดรับสมัคร   :   วันนี้ ถึง 1 ธันวาคม 2021

.

3. ทุน Myongji University รับส่วนลดสูงสุด 80% เรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้

Myongji University เป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียนเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นใน 1948 ให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 47 ของประเทศ

รูปแบบทุน    :  ค่าเล่าเรียนสูงสุด 80%

คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อขอรับทุน เบื้องต้น

1. รับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลก

2. ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา ในสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

3. ต้องมีผลคะแนน TOPIK ระดับ 3 ถึงระดับ 6

รายละเอียด เพิ่มเติม    :     enter.mju.ac.kr

สำรอง   :     scholarship-positions.com/scholarships-at-myongji-university

ระยะเวลาการปิดรับสมัคร   :   วันนี้ ถึง ธันวาคม 2021

.

4. ทุนเรียนต่อ Ohio Dominican University ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Ohio Dominican University ก่อตั้งในปี 1911 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนด้านศิลปศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ มากมาย เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลก

รูปแบบทุน    :  มูลค่าสูงสูด 2,000 ดอลลาร์ฯ ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อขอรับทุน เบื้องต้น

1. รับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลก

2. ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา ในสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

3. ต้องมีคะแนน ACT Superscore = 18 หรือ SAT 940 ขึ้นไปในการสอบ SAT

รายละเอียด เพิ่มเติม    :    ohiodominican.edu/future-students

สำรอง   :     scholarship-positions.com/scholarships-at-odu-international-baccalaureate

ระยะเวลาการปิดรับสมัคร   :   วันนี้ ถึง 29 พฤศจิกายน 2021

.

ขอบคุณข้อมูล   :   scholarship.in.th  ,  scholarship-positions.com

error: Content is protected !!