Press ESC to close

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ที่น่าสนใจ ประจำเดือน กันยายน 2564

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ที่น่าสนใจ ประจำเดือน กันยายน 2564

การไปเรียนต่างประเทศถือเป็นความฝันของใครหลายๆ คน เพราะนอกจากจะได้วิชาความรู้แล้วยังได้ประสบการณ์ ภาษา วัฒนธรรม และเพื่อนใหม่ด้วย ซึ่งมีแต่ข้อดี แต่การจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็ต้องใช้ทุนมากพอสมควร ก็ไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะมีความพร้อมมากขนาดนั้น

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ นั่นคือ ทุนการศึกษา เพื่อเป็น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ และในบทความนี้พี่ก็มีทุนการศึกษา เพื่อเรียนต่อต่างประเทศที่น่าสนใจมาฝากกัน สำหรับระดับชั้น ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ใครที่มีความฝันอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ มาดูกันมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง

1. ทุน Diana Koh เรียนต่อที่สิงคโปร์

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาหญิงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนด้านค่าเล่าเรียนและอื่นๆ ตามนโยบายขององค์กร โดยสถาบันที่เข้าศึกษา คือ Singapore Management University

ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ดีที่สุดในสิงคโปร์ มุ่งมั่นที่จะผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของโลก เลยทีเดียว

รูปแบบทุน   :  จะเป็นเงินสนับสนุน 20,025 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 660,000 บาท) เพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เลือกลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อขอรับทุน เบื้องต้น

1. เป็นนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

2. ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในสถาบัน

รายละเอียด เพิ่มเติม    :    admissions.smu.edu.sg

สำรอง    :       scholarship-positions.com

ระยะเวลาการปิดรับสมัคร    :     ไม่ได้กำหนด

.

2. ทุน President’s Excellence Awards เรียนต่อที่ สหรัฐอเมริกา

ทุนนี้เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาทั่วโลกที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022 มูลค่าสูงสุดถึง 576,800 บาท โดยสถาบันที่เข้าศึกษา คือ Sacred Heart University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคาธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกา มีกว่า 80 หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

รูปแบบทุน   :   เงินสนับสนุน 8,500 – 17,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 280,000 – 576,800 บาท) เพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เลือกลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อขอรับทุน เบื้องต้น

1. นักศึกษาทั่วโลกสามารสมัครได้

2. ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในสถาบัน

3. คณะกรรมการจะพิจารณามอบทุนโดยคำนึงถึงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอันดับชั้นเรียนของนักเรียนแต่ละคน

รายละเอียด เพิ่มเติม    :  sacredheart.edu/admissions

สำรอง    :       scholarship-positions.com

ระยะเวลาการปิดรับสมัคร    :     1 ธันวาคม 2564

.

3. ทุน New York University สนับสนุนค่าเล่าเรียน ที่สหรัฐอเมริกา

ทุนเพื่อช่วยเหลือทางการเงินตามความต้องการแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022

โดยสถาบันที่เข้าศึกษา คือ New York University (NYU) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนที่มีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางด้านทุนการศึกษาการสอน และการวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงสุด

รูปแบบทุน   :   เป็นทุนความช่วยเหลือด้านการเงินตามความต้องการของผู้สมัครที่ได้รับเลือกในด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาในสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อขอรับทุน เบื้องต้น

1. นักศึกษาทั่วโลกสามารสมัครได้ ยกเว้นชาว สหรัฐอเมริกา

2. ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในสถาบัน

3. ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ

TOEFL IBT : 100 , Duolingo : 125 , IELTS : 7.5 , PTE Academic : 70 , Cambridge English Scale : 191 , iTEP : 4.5

รายละเอียด เพิ่มเติม    :   nyu.edu/admissions

สำรอง    :       scholarship-positions.com

ระยะเวลาการปิดรับสมัคร    :     1 พฤศจิกายน 2564

.

4. ทุน Cyprus Science University รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 75% เรียนต่อที่ตุรกี

ทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้คือการทุนสนับสนุนผู้มีความสามารถที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีกับทางสถาบัน ปีการศึกษา 2021/2022

โดยสถาบันที่เข้าศึกษา คือ Cyprus Science Institution เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการ ให้การรับรองนักศึกษาที่หลากหลายจากทั่วโลกด้วยหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบทุน   :   ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 75%

คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อขอรับทุน เบื้องต้น

1. ทุกคนสามารถสมัครได้ ไม่จำกัดสัญชาติ

2. ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบัน

3. ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของสถาบัน

รายละเอียด เพิ่มเติม    :    international.csu.edu.tr/scholarship

สำรอง    :       scholarship-positions.com

ระยะเวลาการปิดรับสมัคร    :    ไม่ได้กำหนดวันปิดรับสมัคร

.

ขอบคุณข้อมูล     :    scholarship.in.th/category/bachelor-scholarship  ,   scholarship-positions.com

error: Content is protected !!