Press ESC to close

ทุนจาก British Council ให้ทุกคนที่มีผลสอบ IELTS และอยากเรียนต่อ

ทุนจาก British Council ให้ทุกคนที่มีผลสอบ IELTS และอยากเรียนต่อ

อีกหนึ่งทุนการศึกษาดีๆ สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนสอบ IELTS และอยากเรียนต่อ ทาง British Council ได้มีทุนการศึกษามามอบให้ พร้อมทั้งยังมีทุนการศึกษาอย่าง British Council IELTS Prize ให้กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ IELTS

และต้องการศึกษาต่อในสถาบันที่ยอมรับคะแนน IELTS ประจำปีการศึกษา 2021/2022 โดยมีรายละเอียดทุนการศึกษา ดังนี้

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศไทย

2. ต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS ที่สมัครสอบกับทาง British Council ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020

3. ต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 ขึ้นไปทั้ง 4 ส่วนของการทดสอบ

4. สมัครเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ยอมรับใช้คะแนน IELTS เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา

5. เริ่มเรียนระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีในปีการศึกษา 2021/2022

.

ทุนการศึกษา

1. รางวัลที่ 1 มูลค่า 200,000 บาท

2. รางวัลที่ 2 มูลค่า 80,000 บาท

3. รางวัลที่ 3 มูลค่า 40,000 บาท

.

สมัครเพื่อขอรับ ทุนการศึกษา     :     ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  ปิดรับสมัคร  15 มิถุนายน 2021

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     :      www.ieltsasia.org

error: Content is protected !!