ทุนจาก British Council ให้ทุกคนที่มีผลสอบ IELTS และอยากเรียนต่อ

อีกหนึ่งทุนการศึกษาดีๆ สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนสอบ IELTS และอยากเรียนต่อ ทาง British Council ได้มีทุนการศึกษามามอบให้ พร้อมทั้งยังมีทุนการศึกษาอย่าง British Council IELTS Prize ให้กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ IELTS

และต้องการศึกษาต่อในสถาบันที่ยอมรับคะแนน IELTS ประจำปีการศึกษา 2021/2022 โดยมีรายละเอียดทุนการศึกษา ดังนี้

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศไทย

2. ต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS ที่สมัครสอบกับทาง British Council ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020

3. ต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 ขึ้นไปทั้ง 4 ส่วนของการทดสอบ

4. สมัครเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ยอมรับใช้คะแนน IELTS เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา

5. เริ่มเรียนระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีในปีการศึกษา 2021/2022

.

ทุนการศึกษา

1. รางวัลที่ 1 มูลค่า 200,000 บาท

2. รางวัลที่ 2 มูลค่า 80,000 บาท

3. รางวัลที่ 3 มูลค่า 40,000 บาท

.

สมัครเพื่อขอรับ ทุนการศึกษา     :     ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  ปิดรับสมัคร  15 มิถุนายน 2021

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     :      www.ieltsasia.org