ธรรมศาสตร์ รับเข้า รอบแอดมิชชั่น 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี 2563

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Admission 2 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

สถานที่การเรียนการสอน

ศูนย์รังสิต / ศูนย์ท่าพระจันทร์ / ศูนย์พัทยา / ศูนย์ลำปาง

คณะที่เปิดสอน

คณะนิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะศิลปศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง

คณะสาธารณสุข

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยนวัตกรรม

วิทยานานาชาติปรีดี พนมยงค์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์

คุณสมบัติต่างๆ และรายละเอียดการรับสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสาร !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :      ฝ่ายรับเข้า มธ.

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…