ธัญบุรี เรียนปตรี ไม่จำกัดวุฒิ ปี 64

เรียน ป.ตรี ไม่จำกัดวุฒิ ภาคเรียนที่ 2/2564 จาก มทร. ธัญบุรี

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ

1. ใครก็ได้ที่มีใจอยากเรียน ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา

2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ก็เข้าร่วมโครงการได้

โดยโครงการนี้ จะเป็นโครงการเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 41 หลักสูตร และสามารถสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อรับปริญญาตรีได้

รายละเอียด เพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการ    :    oreg.rmutt.ac.th/CreditBank

ประกาศรับสมัคร     :       เอกสาร  !!

ระยะเวลารับสมัคร     :  ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 ต.ค. 2564

.

ขอบคุณข้อมูล      :    eduzones.com/2021/10/08/rmutt-211   ,   oreg.rmutt.ac.th/CreditBank

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In ค่าย / คอร์สเรียน
Comments are closed.

Check Also

ตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัย มหิดล

ตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ออกประกาศ ต…